Informații educative

 

Eficienta energeticaEficiența energetică

Ce înseamnă eficienţa energetică?

Eficiența energetică se bazează în general pe optimizarea consumului, care implică căutarea celei mai mici intensități energetice, o „utilizare rațională a energiei”,  prin procese și mijloace mai eficiente.

Eficiența energetică urmărește reducerea costurilor ecologice, economice și sociale induse de producția, transportul și consumul de energie.

Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătăţite, izolarea mai bună a caselor, clădirilor şi o gamă largă de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă şi economisirea banilor, eficienţa energetică este foarte profitabilă.

 

Energie regenerabilaEnergia regenerabilă

Ce este energia regenerabilă?

Energia provenită din surse regenerabile mai este denumită și „energie verde” sau „energie alternativă”, deoarece aceasta nu dăunează naturii și mediului înconjurător și nu afectează calitatea vieții.

Odată cu creșterea consumului a crescut și producția de energie electrică, astfel a apărut o problemă: producția de energie electrică prin metode convenționale (combustibilii fosili, nucleari) dăunează mediului înconjurător.

Pe lângă sursele convenționale, preponderent combustibilii fosili (cărbune, gaze naturale și petrol) există și surse regenerabile de energie care pe lângă simplul fapt că pentru a le utiliza nu necesită un cost suplimentar, acestea au capabilitatea de autoregenerare,  nu există într-o cantitatea finită  și nu sunt legate de o anumită poziție geografică.

Printre cele mai cunoscute surse de energie regenerabile se numără:

  • Energia eoliană;
  • Energia solară;
  • Energia hidroelectrică;
  • Energia mareomotrică (a valurilor și a mareelor);
  • Energia geotermală;
  • Biomasa și biocombustibilii.

 

ReciclareMăsuri ce protejează mediul înconjurător

Acțiunile de protecție a mediului vizează următoarele obiective: protecția solului, gestionarea durabilă a resurselor de apă, reducerea consumului de energie/utilizarea de energii alternative, conservarea biodiversității și crearea sau conservarea habitatelor, gestionarea deșeurilor și a sub-produselor vegetale și îmbunătățirea mediului.

Măsurile de protecție ale mediului înconjurător cuprind activități precum:

  • Reducerea cantității de poluanți prin utilizarea unor echipamente speciale (ex. filtre);
  • Modernizarea proceselor de producție;
  • Punerea în practică a reutilizării, reciclării și recuperării materialelor;
  • Exploatarea rațională a resurselor naturale și a elementelor de mediu (păduri, suprafețe agricole)