Politica de mediu

Promovarea conștientizării protecției mediului și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice, a fost întotdeauna o preocupare pentru grupul ProCredit și este o parte critică a modelului nostru de afaceri – nu numai în legătură cu operațiunile de afaceri, ci și în munca noastra de zi cu zi. 

Asigurarea că dezvoltarea economică este ecologică și durabilă este o componentă centrală a misiunii privind dezvoltarea noastră.

Stabilim standarde înalte în ceea ce privește impactul social și asupra mediului al operațiunilor noastre și depunem eforturi continue pentru a crește gradul de conștientizare a personalului nostru, clienților, contrapărților, și publicul larg cu privire la problemele de mediu și sociale. 

Astfel, ne desfășurăm activitățile de afaceri într-o manieră durabilă și ecologică motiv pentru care aderăm la următoarele principii cheie pentru a ne îmbunătăți continuu:

Identificarea aspectelor de mediu și impactul activității noastre în afaceri;

Dezvoltarea și implementarea măsurilor pentru atenuarea impactului negativ asupra mediului;

Utilizarea resurselor cât mai eficient posibil;

Asigurarea conformității cu legislația de mediu și socială relevantă și cu standardele internaționale;

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele de mediu și sociale în rândul personalului nostru;

Minimizarea impactului negativ asupra mediului și al operațiunilor noastre de creditare;

Încurajarea cliențiilor noștri să investească într-un mod ecologic;

Căutarea de furnizori care își desfășoară activitatea în conformitate cu mediu și standardele sociale;

Angajarea în comunicare pentru a influența pozitiv mediul și impactul social al produselor și/sau operațiunile furnizorilor noștri.

 

Reuşim acest lucru prin implementarea unui management de mediu cuprinzător și durabil (EMS) care vizează îmbunătățirea impactului asupra mediului și al activităților noastre. Acest fapt este susținut de Sistemul de Management al Mediului, care care se aplică tuturor operațiunilor și operațiilor din cadrul sediului central, cât și în cadrul sucursalelor. Acesta este în conformitate cu standardul ISO 14001:2015.

Certificat ISO 14001:2015

 

 

Aceasta preocupare a ProCredit Bank se transpune în trei mari direcții, structurate pe trei piloni principali.

1 Sistemul intern pentru administrarea mediului
2 Administrarea riscului de mediu in activitatea de creditare
3 Credite ProEco
Cei trei piloni ai politicii de mediu a ProCredit Bank