O bancă dedicată protejarii mediului!

ProCredit Bank este o bancă orientată spre dezvoltare ce se angajează în activități financiare responsabile, iar ca parte a angajamentului său, acționează în concordanță cu standardele etice, sociale și de protejare a mediului. Ca parte a angajamentului său de a fi o instituție financiară responsabilă, ProCredit Bank România a început să pună în aplicare, din 2012, Managementul de Mediu, ca parte a operațiunilor sale. În acest scop, ProCredit Bank România a introdus un Sistem de Management al Mediului care este proiectat pentru a controla și reduce efectele asupra mediului înconjurător, atât cele directe, cât și cele indirecte, ale operațiunilor sale. Mai presus, acest lucru implică punerea în aplicare a unui Sistem de Management al Mediului intern, care abordează consumul de resurse și alte efecte asupra mediului înconjurător ale operațiunilor zilnice în bancă, gestionează impactul asupra mediului și cel social al activităților sale de creditare și acordă credite verzi pentru promovarea investițiilor eficiente și ecologice către clienții băncii. SMM al băncii se aplică tuturor operațiunilor și operațiilor atât din cadrul sediului central, cât și în cadrul sucursalelor și agențiilor sale. Acesta este în conformitate cu standardul ISO 14001:2015.

În iunie 2017, ProCredit Bank România a obținut certificatul ISO 14001:2015, eliberat de către  SRAC, organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemelor de management al mediului. Acest certificat este valabil atât pentru toate sediile băncii, cât și pentru operațiunile și serviciile oferte de către bancă.

 

AEP 2016

 

Aceasta preocupare a ProCredit Bank se transpune în trei mari direcții, structurate pe trei piloni principali.

1 Sistemul intern pentru administrarea mediului
2 Administrarea riscului de mediu in activitatea de creditare
3 Credite ProEco
Cei trei piloni ai politicii de mediu a ProCredit Bank